A moduláris bővítés

azt jelenti, hogy a DAXON Oktatási Rendszer teljes kiépítése fokozatosan is megvalósítható. Ez kétféle megközelítésben is igaz:

I.  A tanulói létszám, ill. a számítógépek
tekintetében egyesével is bővíthető a rendszer, bár célszerű a bővítést négyesével, vagy nyolcasával végezni
(ez a VGA szétosztó erősítők kimenő jeleinek számából adódik).

Az alaprendszer fokozatos kiépítésére egy érdekes és szellemes megoldást alkalmazott egy dunántúli szakközépiskola: három tantermet szereltek fel az alapváltozattal úgy, hogy csak minden harmadik diáknak a monitorát tudta átkapcsolni a tanár, amikor meg akart mutatni nekik valamit. Ezeket a "kapcsolt" képernyőket nemcsak az nézte, aki ott ült, hanem a mellette ülő szomszédai is. Egy évvel később megvásárolták a még hiányzó VGA átkapcsoló egységeket a többi számítógéphez is. Ilyen módon már az első évben három teremben hasznosíthatták az új módszer előnyeit, ahelyett, hogy csak egy termet alakítottak volna át!

II.  A rendszer funkcióinak bővítése
időben egymás után több lépésben történhet:
F1. alapváltozat: a tanári gép jelének kivetítése a diákok monitoraira
F2. változat: a tanár kiválaszthat egy tanulói gépet és megtekintheti annak képernyő-képét
F3. változat : a tanár kiválaszthatja, láthatja és - a diákkal együtt - kezelheti is a diákok gépét
F4. változat : a kiválasztott tanulói gép monitorjele kivetíthető a többi diák monitorára

A I. és II. rendszerbővítés vegyesen is történhet, pl. úgy, hogy
elsőként: az összes gépre ki lehet vetíteni a tanári gép jelét, majd
később:
a tanterem első soraiba ültetett tanulók monitorát a tanár láthatja, majd
azután:
a tanterem első soraiba ültetett tanulók monitorát a tanár kezelheti is
, stb.

Visszatérés