Kedves Tanárnő!  Tisztelt Tanár úr!

Lehet, hogy Ön is látta már ezt a kis hirdetést, amely egy sokak által ismert, és egyre több oktatási intézményben használt egyszerű rendszerről szól? Levelünkben részletes tájékoztatást kívánunk adni erről a megoldásról, amely a tanítás hatékonyságát növeli, a tanárok munkáját megkönnyíti, s a tanulók figyelmét határozottan irányítja.

TANÁR ÚR KÉREM,

kapcsolja át a monitorokat, hogy az  Ön gépének jelét lássák tanítványai! Ekkor csak Önre figyelnek, s majd később gyakorolhatnak.

A DAXON Oktatási Számítógép Rendszer alapváltozatáról van szó, amelynek lényege, hogy segítségével az Ön számítógépének képinformációja - néhány hardver rendszerelem közvetítésével - megjeleníthető a tanulói monitorok képernyőjén, más szóval kifejezve: azokra "kivetíthető".  

A kivetítés az Ön akarata szerint egy kapcsoló hatására történik meg, s ezáltal lehetővé válik, hogy a diákok

A hardver rendszer közvetítésével az Ön gépének monitorjele nem a tanulói számítógépekbe, hanem egyenesen a monitorukra jut el!  Így, a tanulói számítógépek hardver és szoftver tulajdonságaitól függetlenül, csak a tanári gép konfigurációja határozza meg, hogy a tanár milyen képi információt "vetíthet ki" a képernyőkre. S az bizony nagy különbség, hogy egy teremben az összes gépet, vagy csak egyet, az Önét kell multimédiás képességekkel ellátni!

A multimédiás képességek azonban mellőzhetők. A képi információ egyszerűbb eseteiben nincs rá szükség, ami az alábbi felsorolás első két sorára nyilvánvalóan igaz. Az azt követőkhöz azonban egy komoly gép kell, de csak egy, a tanárnak. Nézzük, mi is az, ami kivetíthető:

Látható, hogy a szóban forgó egyszerű megoldás olyan perspektívát nyit meg, amely a tantárgyak széles körét érintheti. Feltehetőleg nem túlzás arra gondolnunk, hogy ahol megvalósul ez a DAXON rendszer, ott előbb utóbb még a történelem tanár is elkéri majd a számítógépes terem kulcsát egy-egy történelmi film(részlet) közös megtekintése céljából. S lehet, hogy a film megnézése után a tanulók egy számítógépes program kérdéseire válaszolva írnak majd dolgozatot...

Kedves Olvasó, ha Önben felmerül a kérdés, hogy mégis, mi az ami ezt a DAXON rendszert alapvetően megkülönbözteti az azonos célt szolgáló, de másfajta módon megvalósított megoldásoktól, akkor válaszunk a következő:

Mindez pedig abból fakad, hogy hardver alapon működik az egész!

A MEGVALÓSÍTÁSHOZ

egy meglévő számítógépes teremben négyféle hardver rendszerelem szükséges. Ezek az alábbiak

A DAXON Oktatási Számítógép Rendszer alapkiépítése egy fa struktúrájú VGA szétosztó hálózat, amely a tanári számítógép VGA kártyájának kimenő jeleit VGA szétosztó erősítőkön és VGA kábeleken át vezeti el a tanulók monitora mellett lévő VGA átkapcsoló és billentyűzet letiltó egységekbe. Ezek nemcsak a tanári gép VGA jelét, hanem a tanulói gép VGA jelét is fogadják, s a tanári kapcsoló állásának megfelelően a tanulói monitorra kapcsolják. Ezzel egyidejűleg a rajtuk átvezetett tanulói billentyűzet jelét elektronikusan letiltják, amikor a tanári gép jele látható a diák monitorán. Ekkor a diák billentyűzete nem működik, hogy ne vihessen be információt gépébe, amikor - a tanári kép jelenléte miatt - nem láthatja a leütött billentyűzetek hatását.

A DAXON Oktatási Számítógép Rendszer továbbfejlesztett változata lehetővé teszi, hogy a tanár a katedrán ülve egy-egy gomb megnyomását követően megnézhesse, hogy a diákok monitorain mi látható. Ezzel a betekintéssel ellenőrizheti mukájukat, s tanácsaival segíthet nekik.

Lehetőség van arra is, hogy a tanár az általa kiválasztott monitor jelét, amely egy diák munkáját mutatja, "kivetítse" a többi monitorra. Ekkor pl. annak a diáknak a munkáját láthatják, aki a legjobban oldotta meg az adott feladatot.

A tanár betekintését lehetővé tévő rendszer modulárisan úgy is bővíthető, hogy a tanár a diákok munkáját interaktív módon, azaz tevőlegesen is segíthesse billentyűzet-használattal és egérkezeléssel. Így belejavíthat munkájukba, megmutathatja, hogy mit, s hogyan csináljanak a géppel, s úgy dolgozhat velük együtt, mintha vezetné a kezüket az írás és az egérhasználat közben.

Amennyiben a tanár és a diák közösen dolgozhat a diák gépén, akkor a tanár megteheti, hogy a diáknak leír egy feladatot, s nézi, ill. megvárja, hogy a diák írásban válaszoljon. Mindezt az összes monitorra kivetítve, a többiek követhetik, a diák írásos feleletét. Az is lehetséges, hogy a tanár nem teszi közzé ezt az interaktív folyamatot. Ekkor a többiek saját gépükön dolgozhatnak.

Kedves Tanárnő, Tisztelt Tanár úr!  Készséggel készítünk előzetes-, vagy szállítási határidőt is tartalmazó árajánlatot az önök számára. A telepítés és üzembe helyezés nagyon egyszerű, házilagosan is megvalósítható. Az iskolákban szinte mindenütt az ott dolgozó elektronikai és informatikai szakemberek állították össze a rendszereket.

Kérjük, hogy amennyiben a téma érdekli Önt, lépjen kapcsolatba velünk - telefonon, elektronikus levélben, telefaxon, vagy postai úton. Irodánkban szívesen állunk rendelkezésére, hogy bemutassuk a rendszer elemeit, s kidolgozzuk Önnel együtt az intézményüknek legjobban megfelelő rendszert.

Tisztelettel,
DAXON Elektronikai Kft.

Korompay Géza
ügyvezető
korompay@daxon.hu

Mellékletek: DAXON árak, referenciák és rendszerrajzok,
amelyeket szívesen elküldünk Önnek, ha megadja intézményük nevét és postacímét, s azt az információt, hogy hány tanulói számítógép van, (s milyen elrendezés szerint)  abban a teremben, ahol szívesen használná a fent ismertetett rendszert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PC szelektorok

TANÁR ÚR KÉREM!  (levél)
DAXON Elektronikai Kft. H-1118 Budapest, Ménesi út 19.
Telefon: (+361) 361-3366, (+3630) 921-7820 Fax: (+361)466 -5095
daxon@daxon.info